• Членски внос

Заплащане на членски внос можете да извършите на сайта на Националния Регистър на Българския Лекарски Съюз. Това можете да го направите като натиснете тук.

Членски внос