• Провеждане на процедура по изземане на ваксини срещу COVID-19 с изтекъл срок на годност


Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви информация, касаеща провеждане на процедура по изземане на ваксини срещу COVID-19 с изтекъл срок на годност:


Провеждане на процедура по изземане на ваксини срещу COVID-19 с изтекъл срок на годност