• ВАЖНО: Членският внос става 15.60 лв. на месец

Уважаеми членове на Столична лекарска колегия,  

Съгласно решение на Министерски съвет се определи минимална работна заплата за страната в размер на 780.00лв., считано от 01.01.2023 г.

Във връзка с това размерът на членски внос от същата дата става 15.60 лв. на месец, което представлява 2% от минималната работна заплата. Решението за промяна на членски внос е взето на 73-ти Извънреден събор на БЛС, проведен на 10.12.2021г.ВАЖНО: Членският внос става 15.60 лв. на месец


Тагове: СЛК, Столична лекарска колегия, членски внос