• Д-р Ваньо Видков присъства на окриването на симпозиум „Специфика и предизвикателства в работата на професионалистите по здравни грижи в състава на ВМА и военните формирования на Българската армия”ВРИД председателят на Столична лекарска колегия д-р Ваньо Видков и главният секретар проф. Л. Алексиев присъстваха на откриването на двудневния симпозиум „Специфика и предизвикателства в работата на професионалистите по здравни грижи в състава на ВМА и военните формирования на Българската армия”.

Двудневенният симпозиум (17-18 ноември) във ВМА представя спецификата и ролята на военнослужещите и цивилните професионалисти по здравни грижи от състава на Академията в условията на усложнена международна обстановка и среда на несигурност. Организаторите напомниха, че на този фон предизвикателствата при подбора и подготовката на професионалистите по здравни грижи, отчитайки дефицита на кадри не само на национално, но и на международно ниво, стават още по-големи.снимки: ВМА

Д-р Ваньо Видков присъства на окриването на симпозиум „Специфика и предизвикателства в работата на професионалистите по здравни грижи в състава на ВМА и военните формирования на Българската армия”