Участие на председателя на Столична Лекарска Колегия д-р Асен Меджидиев в "120 минути" -22.03.2020г.