• Отговор на държавния главен санитарен инспектор, касаещ справката за имунизации

Отговор за имунизации 
Отговор на държавния главен санитарен инспектор, касаещ справката за имунизации