• ВАЖНО!!!   ПРОМЯНА В ДАТАТА И МЯСТОТО НА ГОДИШНАТА ОТЧЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми колеги, 

       Поради промяна на датата и мястото на провеждане на редовната годишна конференция на Столична лекарска колегия на БЛС, 
 моля своевременно да уведомите и организирате делегатите от Вашите дружества.


Д-р Асен Меджидиев
Председател на УС на СЛК на БЛСВАЖНО!!! ПРОМЯНА В ДАТАТА И МЯСТОТО НА ГОДИШНАТА ОТЧЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ