• Проверка членски внос

Проверка на членски внос можете да извършите на сайта на Националния регистър на Българския лекарски съюз. Това можете да го направите като натиснете тук.

ВАЖНО: С решение на 73-тия Извънреден събор на БЛС от 10.12.2021 г. членският внос е определен в размер на 2% от размера на минималната работна заплата. При заплащане на членския внос, вкл. авансово, моля, проверете имате ли задължения за доплащане на разликата на телефон: 0876 532 452 в офиса на Столична лекарска колегия. 


Проверка членски внос