Продължаващо Медицинско Обучение (ПМО)


ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ЧЛЕНОВЕ НА СЛК НА БЛС В МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ,ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА АДАСА- ИЗРАЕЛ

 

 

1.       ОБУЧЕНИЕ НА РЪКОВОДНИ КАДРИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ

/ директори на лечебни заведения и др./

 

 

 Форми на обучение:

  •           електронно дистанционно
  •           на място в София
  •           на място в Адаса


1.1   тема на курса – „ Обществено здравеопазване и Здравен мениджмънт”

1.2   продължителност на обучението-10 дни

1.3   обучението се провежда по учебна програма изготвена от Университетска болница Адаса и съгласувана със СЛК на БЛС

1.4   на успешно провелите курса се издава сертификат от Университетска болница Адаса.

1.5   Изготвяне на социална програма с посещение на исторически забележителности в Израел,след приключване на обучението.

1.6   Изготвяне на план сметка след преговори с Университеска болница Адаса,за стойността на обучението , като същата включва и:

-          такса за включване в обучението

-          самолетни билети

-          хотелско настаняване

-          социална програма – организация

-          трансфери

1.7 Изготвяне на анекси към рамковия договор с Университетска болница Адаса.


Столична Колегия на БЛС и ФОЗ с полезни курсове за лекарите

Столична Колегия на БЛС и ФОЗ с полезни курсове за лекарите

Столична Лекарска Колегия на БЛС и Медицински университет София – Факултет по обществено здраве подп..

Показани 1 от 1 | 1 (1 Страници)