Фонд "Взаимопомощ"


ФОНД „ЛЕКАРСКА ВЗАИМОПОМОЩ“ на Столична лекарска колегия е създаден с решение на Общото събрание и е в сила от 1 юли 2007 г.

Дейността му е регламентирана от Правилник за дейността на фонда, който за последно е актуализиран от УС на СЛК през юли 2009 година. Повишени са били размери за отделни основания от 200 на 400 лева, които ще бъдат коментирани по-долу.


По правилата на Фонда лекарите получават добавка за следните хипотези:

- за раждане на дете 800 лева, за дете на самотна майка -800 лева.

- помощ при заболяване - до 800 лева,

- помощ при смърт на член на СЛК-БЛС - 800 лева.

 

С Решение на УС на СЛК от 12 февруари 2020 г. размерите са както следва:

Помощ при раждане на дете – 800 лева, ако и двамата родители са лекари всеки един от тях получава по 800 лева.

Когато децата са близнаци размерът е 800 лева за двете деца. 

Помощ при заболяване – 800 лева,

Помощ при смърт – 800 лева, общо за наследниците


           Кандидатстването при раждане

                (за деца, ненавършили 2 години):    
              1. Кандидатстващият трябва да е член на СЛК на БЛС  от 2 години, към датата на кандидатстване.

2. Необходими документи:

- молба до оперативното ръководство на СЛК на БЛС

- акт за раджане (оригинал, който се връща на подаващия документите)

- лична карта

- документ, който удостоверява сметката, по която ще бъдат преведени парите


            Кандидатстване при заболяване: 

               1. Кандидатстващият трябва да е член на СЛК на БЛС  от 2 години към датата на кандидатстване.

 2. Необходими документи:

- молба до оперативното ръководство на СЛК на БЛС (свободен текст)

- копие и оригинал на медицинска документация, която представя заболяването

- лична карта

- документ, който удостоверява сметката, по която ще бъдат преведени парите


Кандидатстване при смърт:

- молба до оперативното ръководство на СЛК на БЛС (свободен текст)

- акт за смърт (оригинал, който се връща на подаващия документите)

- лична карта на наследника, който подава молбата до СЛК на БЛС

- удостоверение за наследници

- документ, който удостоверява сметката, по която ще бъдат преведени парите


Независимо за коя от категориите искате да кандидатствате, подаването на документите се извършва на място в офиса на СЛК на БЛС.
СЛК разширява обхвата на Фонд „Лекарска взаимопомощ“ с допълнителни грижи за пенсионираните лекари

СЛК разширява обхвата на Фонд „Лекарска взаимопомощ“ с допълнителни грижи за пенсионираните лекари

Столичната лекарска колегия на БЛС разширява обхвата на Фонд „Лекарска взаимопомощ“, като насочва ..

Показани 1 от 1 | 1 (1 Страници)