Фонд "Взаимопомощ"


ФОНД „ЛЕКАРСКА ВЗАИМОПОМОЩ“ на Столична лекарска колегия е създаден с решение на Общото събрание и е в сила от 1 юли 2007 г.

Дейността му е регламентирана от Правилник за дейността на фонда, който за последно е актуализиран от УС на СЛК през юли 2009 година. Повишени са били размери за отделни основания от 200 на 400 лева, които ще бъдат коментирани по-долу.


По правилата на Фонда лекарите получаваха добавка за следните хипотези:

- помощ при раждане на дете, сключване на граждански брак -100 лева за брак ; за раждане на дете 200 лева, за дете на самотна майка -300 лева.

- помощ при заболяване -  от 100 до 500 лева,

- помощ при смърт на член на СЛК-БЛС - 200 лева.

 

С Решение на УС на СЛК от м.юли 2009 размерите са както следва:

Помощ при раждане на дете – 400 лева, ако и двата родители са лекари всеки един от тях получава по 400 лева.

Когато децата са близнаци размерът е 800 лева за двете деца, а ако родителите са лекари стойността е 1 600 лева.

Помощ при заболяване – 400 лева,

Помощ при смърт – 400 лева, общо за наследниците


           Кандидатстването при раждане

                (за деца, ненавършили 2 години):    
            1. Кандидатстващият трябва да е член на СЛК на БЛС поне от 2 години, към датата на кандидатстване.

2. Необходими документи:

- молба до оперативното ръководство на СЛК на БЛС (свободен текст)

-Акт за раджане (оригинал, който се връща на подаващия документите)

-Лична карта

- Документ, който удостоверява сметката, по която ще бъдат преведени парите


Кандидатстване при заболяване: 

- молба до оперативното ръководство на СЛК на БЛС (свободен текст)

-Копие и оригинал на медицинска документация, която представя заболяването

-Лична карта

- Документ, който удостоверява сметката, по която ще бъдат преведени парите


Кандидатстване при смърт:

- Молба до оперативното ръководство на СЛК на БЛС (свободен текст)

-Акт за смърт (оригинал, който се връща на подаващия документите)

- Лична карта на наследника, който подава молбата до СЛК на БЛС

- Удостоверение за наследници

- Документ, който удостоверява сметката, по която ще бъдат преведени парите


Независимо за коя от категориите искате да кандидатствате, подаването на документите се извършва на място в офиса на СЛК на БЛС.