Документи за записване в СЛК

Необходими документи за записване на БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ:

 

1. Оригинал на дипломата

2. Свидетелство за съдимост

3. 1 снимка, паспортен формат за издаване на членска карта