Етична комисия

Комисията по лекарска етика на СЛК беше избрана по време на Отчетно-изборното събрание в НДК: 

 

Председател на КПЕ

Доц. Йорданка Узунова Членове на КПЕ:

1. Доц. Виктор Спасов


2. Д-р Гергана Лазарова


3. Д-р Катрин Караджова


4. Д-р Костадинка Пенджакова


5. Д-р Радка Горанова


6. Д-р Атанас Доков


7. Д-р Николай Цонев