Етична комисия

Столична лекарска колегия на БЛС проведе на 30.03.2018 г. в киносалона на ВМА Отчетно-изборно събрание. След проведено гласуване беше избрана следната Комисия по лекарска етика на колегията:

 

Председател на Комисията по лекарска етика:

Проф. д-р Тройчо Троев

 

Членове на Комисията по лекарска етика:

Д-р Мария Дамянова

Доц. д-р Мая Аргирова

Д-р Весел Кантарджиев

Д-р Атанас Иванов Пелтеков

Доц. д-р Йорданка Узунова

Д-р Константин Ангелов

Доц. д-р Красимира Милчева Казалъкова

Д-р Гергана Лазарова

Д-р Таня Паскалева

Д-р Виктор Спасов