Контролна комисия

Столична лекарска колегия на БЛС проведе на 30.03.2018 г.  в киносалона на ВМА Отчетно-изборно събрание. След проведено гласуване беше избрана следната Контролна комисия на колегията:

Председател на Контролната комисия: Доц. д-р Андрей Галев. Контролната комисия потвърди избора за и.д. председател,  до провеждането на Общо събрание на Столичната лекарска колегия

Членове на Контролната комисия:

д-р Христо Галов

д-р Георги Балканджиев

д-р Валери Лесигерски

д-р Катрин Караджова

д-р Румяна Шишкова

д-р Георги Филипов

д-р Емил Филипов

д-р Надер Ал Халил