Управителен съвет (УС)


Столична лекарска колегия на БЛС проведе на 30.03.2018 в киносалона на ВМА Отчетно-изборно събрание. След проведено гласуване беше избрано следното ръководство на колегията:

 

Председател на Столична лекарска колегия на БЛС:

Д-р Асен Меджидиев

 

Заместник председатели на Столична лекарска колегия на БЛС:

Д-р Ваньо Видков - болнична помощ

Д-р Димитър Миленов Дамянов - СИМП

Д-р Георги Миндов  - ОПЛ

 

Главен секретар на Столична лекарска колегия на БЛС:

Д-р Павлина Здравкова Петрова

 

Членове на Управителния Съвет:

Д-р Николай Велинов

Д-р Ваня Страхинова

Д-р Пламен Франгов

Д-р Иван Христов

Д-р Николай Цуцумански

Д-р Катя Захариева

Д-р Румен Танев

Д-р Маргарита Банова

Д-р Диана Чинарска

Д-р Николай Колев