Управителен съвет (УС)


Столична лекарска колегия на БЛС проведе Отчетно-изборно събрание на 11 юни 2021 г. То се състоя в Зала 1 на НДК.

По време на проведено гласуване беше избрано следното ръководство на колегията:

 

Председател на Столична лекарска колегия на БЛС:

Д-р Асен Г. Меджидиев

 

Заместник председатели на Столична лекарска колегия на БЛС:

Д-р Ваньо В. Видков - болнична помощ

Д-р Катя Захариева - СИМП

Д-р Павлина Здравкова Петрова  - ОПЛ

 

Главен секретар на Столична лекарска колегия на БЛС:

Проф. д-р Любомир Алексиев

 

Членове на Управителния Съвет:


1. Доц. Николай Велинов 

2. Д-р Ваня Страхинова   

3. Д-р Румен Танев 

4. Д-р Иван Христов 

5. Д-р Методия Секуловски 

6. Проф. Милена Станева

7. Д-р Стефан Гергов 

8. Д-р Гергана Николова 

9. Д-р Делфина Нуниес 

10. Д-р Мария Цолова УС мандат 2018-2021