Председател


д-р Ваньо Видков

ВРИД председател НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ


"Активната ми работа за съсловието е неизменна част от ежедневието ми през последните 3 години. За мен е чест, че всички усилия, които положих за колегите от София и по-конкретно за колегите от болничната медицинска помощ, получиха високата оценка по време на делегатското събрание на 11 юни. Благодаря на всички, които ми гласуваха доверие и ми дадоха възможност да работя още един мандат за подобряване условията, при които спасяваме човешките живот и здраве.

Аз съм човек на честта.Имате думата ми, че е през този мандат ще отстоявам исканията и мястото на колегите."