Председателд-р Асен Меджидиев

Председател на УС на Столична Лекарска Колегия

на Български Лекарски Съюз,

Втори мандат


Завършва медицина в МУ София през 1994 г.

Има едногодишен стаж в отделението по Белодробни болести на Пета градска клинична болница като лекар ординатор. От 1995 г. до декември 2011 г. работи като УНГ специалист и бронхоскопист в УМБАЛ "Св.Анна", клиника по Оториноларингология и лицево-челюстна хирургия. 

От 2012 г. е завеждащ УНГ отделение на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД.

Специалности: УНГ специалност, бронхология.

Участия във форуми – 3 световни конгреса по УНГ – Рим, Кайро и Сао Паоло.

Владее англиски език.

Проведени специализации – Германия, Берлин, Университетска болница „Шарите” – риносептопластика - Хърватска, Загреб, Университетска болница – ендоскопска хирургия на нос и синуси.


От 30 март 2018 г. д-р Асен Меджидиев е председател на Столична Лекарска Колегия на БЛС.

От 11 юни 2021 г. д-р Меджидиев получи вота на делегатите на Отчетно-изборното събрание и беше преизбран за председател на Столичната Лекарска Колегия.