д-р Катя Захариева

д-р Катя Захариева
д-р Катя Захариева
заместник председател СИМП

"Моята цел е отговорна и осъзната. Работата ми през следващите три години ще бъде с активно звучене от името на колегите от доболничната помощ в София. За мен е важно да бъда и гласът, и лицето на  всички от СИМП.
Всички постижения на нас от СИМП трябва да намират широк и аргументиран отзвук."