Контакт с нас

Нашето местоположение

СЛК
СЛК
ул. Ами Буе 48
София 1606
Телефон
02 851 0295

Факс
02 946 32 63
Работно време
Офисът на СЛК на БЛС
работи от 9:00 до 16:00 часа.

Контакт с нас