Контакт с нас

Нашето местоположение

СЛК
СЛК
ул. Ами Буе 48
София 1606
Телефон
0876532452

Работно време
Офисът на СЛК на БЛС
работи от 9:00 до 16:30 часа.

Коментари
Информация за плащане на членски внос, можете да намерите тук: http://www.slkbls.eu/index.php?route=product/product&product_id=50
Контакт с нас